แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

รายวิชา ใน LMS ไม่ครบตามระบบสารสนเทศอาจารย์

 
Picture of อารีรัตน์ ชูพันธ์
รายวิชา ใน LMS ไม่ครบตามระบบสารสนเทศอาจารย์
by อารีรัตน์ ชูพันธ์ - Wednesday, 10 July 2019, 8:48 AM
 
รายวิชาในระบบ LMS ไม่เท่ากับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนในระบบสารสนเทศอาจารย์ค่ะ 


Picture of Admin User
Re: รายวิชา ใน LMS ไม่ครบตามระบบสารสนเทศอาจารย์
by Admin User - Wednesday, 10 July 2019, 8:50 AM
 

รบกวนอาจารย์แจ้งรายชื่อวิชาที่ไม่แสดงในระบบ lms ด้วยครับ

Picture of อารีรัตน์ ชูพันธ์
ตอบ: Re: รายวิชา ใน LMS ไม่ครบตามระบบสารสนเทศอาจารย์
by อารีรัตน์ ชูพันธ์ - Wednesday, 10 July 2019, 9:13 AM
 

054114133โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
05412207ระบบจัดการฐานข้อมูล
09331409โครงงานด้านระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
ขอบคุณค่ะ
Picture of อารีรัตน์ ชูพันธ์
ตอบ: รายวิชา ใน LMS ไม่ครบตามระบบสารสนเทศอาจารย์
by อารีรัตน์ ชูพันธ์ - Wednesday, 10 July 2019, 9:14 AM
 

054114133โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
05412207ระบบจัดการฐานข้อมูล
09331409โครงงานด้านระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
ขอบคุณค่ะ
Picture of Admin User
Re: ตอบ: รายวิชา ใน LMS ไม่ครบตามระบบสารสนเทศอาจารย์
by Admin User - Thursday, 11 July 2019, 9:00 AM
 

ได้ดำเนินการเพิ่มรายวิชาที่แจ้งมาให้แล้วนะครับ