แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

รายวิชา ใน LMS ไม่ครบตามระบบสารสนเทศอาจารย์

 
Picture of Admin User
Re: ตอบ: รายวิชา ใน LMS ไม่ครบตามระบบสารสนเทศอาจารย์
by Admin User - Thursday, 11 July 2019, 9:00 AM
 

ได้ดำเนินการเพิ่มรายวิชาที่แจ้งมาให้แล้วนะครับ