แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

ลงทะเบียนแล้วแต่ในLMSไม่แสดงรายวิชาทุกรายวิชาครับ

 
Picture of Admin User
Re: ลงทะเบียนแล้วแต่ในLMSไม่แสดงรายวิชาทุกรายวิชาครับ
by Admin User - Friday, 19 July 2019, 8:56 AM
 

รายวิชาที่นศ.ได้ลงทะเบียนเรียนจะอยู่ที่เมนูหรือบล็อก "รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียน" เมนูดังกล่าวซ่อนอยู่ทางด้านซ้ายของระบบนะครับ ดังรูป