แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

ตรวจงานนักศึกษาไม่ได้ครับ

 
Picture of สมชาย เรืองสว่าง
ตรวจงานนักศึกษาไม่ได้ครับ
by สมชาย เรืองสว่าง - Thursday, 25 July 2019, 1:55 PM
 

คลิกเข้าตรวจงานนักศึกษา จะมีการแจ้งเตือน "Coding error detected, it must be fixed by a programmer: PHP catchable fatal error" ดังไฟล์แนบครับ