แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

ไม่สามารถเพิ่มรายวิชาเทอม 1/2562 ได้

 
Picture of Admin User
Re: ไม่สามารถเพิ่มรายวิชาเทอม 1/2562 ได้
by Admin User - Tuesday, 13 August 2019, 10:54 AM
 
เพิ่มรายวิชาให้แล้วนะครับ