แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าใช้ได้หรือไม

 
Picture of เพ็ญพโยม สงพะโยม
สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าใช้ได้หรือไม
by เพ็ญพโยม สงพะโยม - Wednesday, 5 April 2017, 11:08 PM
 
เนื่องจากมีผู้รู้รหัสผ่าน และคิดว่าไม่ปลอดภัย สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ไมค่ะ
Picture of Admin User
Re: สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าใช้ได้หรือไม
by Admin User - Thursday, 6 April 2017, 5:38 PM
 

สามารถเปลี่ยนได้ครับ

โดยขั้นตอนดังนี้

1.ให้เข้าไปที่รายวิชาที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน

2.เลือกเมนู การจัดการรายวิชา ในบลอคการจัดการระบบ จากนั้นเลือกเมนูสมาชิก

3. เลือก Enrolment methods จากนั้นเลือก แก้ไข (สัญลักณ์รูปฟันเฟือง) ในส่วนของแถว 

Selt enrolment (นักเรียน)

4 กำหนดรหัสผ่านใหม่ ตรงช่อง Enrolment Key แล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลง