แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

ไม่พบรายวิชาสอนในภาค 2/2562

 
Picture of กรกนก โภคสวัสดิ์
ไม่พบรายวิชาสอนในภาค 2/2562
by กรกนก โภคสวัสดิ์ - Monday, 25 November 2019, 11:57 AM
 

ไม่พบรายวิชาสอนในภาค 2/2562 ค่ะ

Picture of Admin User
Re: ไม่พบรายวิชาสอนในภาค 2/2562
by Admin User - Tuesday, 26 November 2019, 8:59 AM
 

รบกวนอาจารย์แจ้งชื่อรายวิชา และกลุ่มของนักศึกษาด้วยนะครับ หากอาจารย์ยังไม่พบรายวิชาบนระบบ


Picture of กรกนก โภคสวัสดิ์
ตอบ: Re: ไม่พบรายวิชาสอนในภาค 2/2562
by กรกนก โภคสวัสดิ์ - Tuesday, 26 November 2019, 1:54 PM
 

รบกวน Admin เพิ่มรายวิชา การจัดการการเงินด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สาขาการเงิน คณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้ด้วยค่ะ ** 

Picture of Admin User
Re: ตอบ: Re: ไม่พบรายวิชาสอนในภาค 2/2562
by Admin User - Thursday, 28 November 2019, 11:19 AM
 

 รบกวนอาจารย์แจ้งรหัสวิชา ชือวิชา และรหัสกลุ่มผู้เรียนด้วยนะครับ ด้วยนะครับ