แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

ไม่พบรายวิชาสอนในภาค 2/2562

 
Picture of Admin User
Re: ตอบ: Re: ไม่พบรายวิชาสอนในภาค 2/2562
by Admin User - Thursday, 28 November 2019, 11:19 AM
 

 รบกวนอาจารย์แจ้งรหัสวิชา ชือวิชา และรหัสกลุ่มผู้เรียนด้วยนะครับ ด้วยนะครับ