แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

LMS ผู้เรียนไม่แสดงรายวิชาที่เรียน 2/2562

 
Picture of ปิยะนารถ อรรคไกรสีห์
LMS ผู้เรียนไม่แสดงรายวิชาที่เรียน 2/2562
by ปิยะนารถ อรรคไกรสีห์ - Monday, 25 November 2019, 6:28 PM
 

โดยปกติเมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเข้าใช้ LMS หน้าเริ่มต้นจะปรากฏรายวิชาที่เรียนในเทอมปัจจุบัน  แต่เปิดเทอมวันแรกวันนี้ นักศึกษาไม่พบรายวิชา  ต้องใช้ฟังก์ชันค้นหา รบกวนแก้ไขความผิดพลาดของระบบด้วยค่ะ เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ขอบคุณค่ะ

Picture of Admin User
Re: LMS ผู้เรียนไม่แสดงรายวิชาที่เรียน 2/2562
by Admin User - Tuesday, 26 November 2019, 9:38 AM
 

      กรณีที่นักศึกษาไม่พบรายวิชาที่เรียนในปัจจุบันบนระบบ lms นั้น อาจเกิดจากที่นักศึกษายังไม่ได้รับการยืนยันจากอาจารย์ที่ปรึกษา หากมีการยืนแล้วในวันนั้น นักศึกษาจะต้องรออีก 1 วันเพื่อให้ระบบอัพเดทข้อมูลจากงานทะเบียน กรณีนี้สามารถแก้ไขปัญหาโดยให้นักศึกษาดำเนินการค้นหารายวิชาตามที่อาจารย์แจ้งมาข้างต้น 

     หากนักศึกษาได้รับการยืนยันจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว แต่นักศึกษายังไม่พบรายวชิาที่เรียนในเทอมนี้ รบกวนอาจารย์แจ้ง รหัสวิชา และชื่อรายวิชา  ขอบคุณครับ