แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

รายวิชาสอน2/2562

 
Picture of ผกามาส ปุรินทราภิบาล
รายวิชาสอน2/2562
 

ยังไม่ปรากฎรายวิชาสอนของภาคการศึกษา2-2562ค่ะ

                                              ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล

                                              คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Picture of Admin User
Re: รายวิชาสอน2/2562
by Admin User - Monday, 2 December 2019, 1:50 PM
 

ได้ดำเนินการเพิ่มรายวิชาให้กับอาจารย์แล้วนะครับ