แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

รายวิชาเทอม 2/62 ไม่ครบ

 
Picture of สฤษดิ์ ปานจันทร์
รายวิชาเทอม 2/62 ไม่ครบ
by สฤษดิ์ ปานจันทร์ - Monday, 2 December 2019, 6:15 PM
 

รบกวนช่วยเพิ่มรายวิชาดังนี้

02-415-028 วิชาการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย ผศ.วลัยรัชช์ นุ่นสงค์

02412201 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  อ.สฤษดิ์  ปานจันทร์


ขอบคุณครับ

สฤษดิ์ ปานจันทร์

Picture of Admin User
Re: รายวิชาเทอม 2/62 ไม่ครบ
by Admin User - Tuesday, 3 December 2019, 9:00 AM
 
ดำเนินการเพิ่มรายวิชาให้เรียบร้อยแล้วครับ


ขอบคุณครับ