แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

ลบอาจารย์ประจำวิชาออกจากสมาชิกแก้ให้เหมือนเดิมอย่างไรค่ะ

 
Picture of Admin User
Re: ลบอาจารย์ประจำวิชาออกจากสมาชิกแก้ให้เหมือนเดิมอย่างไรค่ะ
by Admin User - Monday, 24 July 2017, 10:39 AM
 

ไม่พบรายวิชาที่อาจารย์แจ้งมาครับ รบกวนแจ้งรายลเอียดอีกคร้ังนะครับ

ขอบคุณครับ