แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

ไม่พบรายวิชาที่เปิดสอนในเทอม 2/2562

 
Picture of รุ่งทิพย์ รัตนพล
ไม่พบรายวิชาที่เปิดสอนในเทอม 2/2562
by รุ่งทิพย์ รัตนพล - Tuesday, 3 December 2019, 2:25 PM
 

ไม่พบรายวิชาที่เปิดสอนในเทอม 2/2562 ดังนี้ค่ะ

1. การควบคุมอละประกันคุณภาพอาหาร (01114309)

2. การถนอมอาหาร (01114102)


อ. รุ่งทิพย์ รัตนพล

หลักสูตรอาหารและโภชนาการ


Picture of Admin User
Re: ไม่พบรายวิชาที่เปิดสอนในเทอม 2/2562
by Admin User - Wednesday, 4 December 2019, 8:56 AM
 
ดำเนินการเพิ่มรายวิชาให้อาจารย์เรียบร้อยแล้วนะครับ


ขอบคุณครับ