แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

ไม่พบรายวิชาที่เปิดสอนในเทอม 2/2562

 
Picture of Admin User
Re: ไม่พบรายวิชาที่เปิดสอนในเทอม 2/2562
by Admin User - Wednesday, 4 December 2019, 8:56 AM
 
ดำเนินการเพิ่มรายวิชาให้อาจารย์เรียบร้อยแล้วนะครับ


ขอบคุณครับ