แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

ระบบบอกว่ายังไม่เปิดใช้งาน

 
Picture of Admin User
Re: ระบบบอกว่ายังไม่เปิดใช้งาน
by Admin User - Monday, 13 November 2017, 9:12 AM
 

   แนะนำให้อาจารย์ดูคู่มือการใช้งาน ส่วนที่ 2 การจัดการรายวิชา  ในหัวข้อที่ 3 การอนุญาตเข้าเรียนในรายวิชา ซึ่งจะอยู่ในหน้าที่ 13 ของคู่มือครับ สำหรับคู่มือการใช้งานจะอยู่ในเมนู หน้าแรกของเว็บไซต์(Site home)  หากยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้รบกวนอาจารย์แจ้งชื่อของรายวิชาด้วยนะครับ

  ขอบคุณครับ