แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

เข้าตรวจให้คะแนนงานนักศึกษาไม่ได้

 
Picture of พัลลภา คทายุทธ
เข้าตรวจให้คะแนนงานนักศึกษาไม่ได้
by พัลลภา คทายุทธ - Monday, 16 March 2020, 12:39 PM
 

เข้าระบบเพื่อตรวจให้คะแนนงานนักศึกษา ในรายวิชาการเขียน 1 และการอ่านขั้นสูง ไม่ได้ค่ะ

Picture of อานนท์ หลงหัน
ตอบ: เข้าตรวจให้คะแนนงานนักศึกษาไม่ได้
by อานนท์ หลงหัน - Saturday, 28 March 2020, 11:25 AM
 
กรณีไม่สามารถให้คะแนนได้งานที่ส่งได้ให้ดูวิธีการและตอนจากลิงค์นี้นะครับ


วิธีการตรวจงานและให้คะแนน Grades