แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

เข้าทำแบบฝึกหัดเก็บคะแนนไม่ได้ค่ะ

 
Picture of Admin User
Re: เข้าทำแบบฝึกหัดเก็บคะแนนไม่ได้ค่ะ
by Admin User - Monday, 23 March 2020, 1:54 PM
 

นักศึกษาจำเป็นต้องใช้รหัสลงทะเบียนเรียน (Enrolment key) ติดต่ออาจารย์ประจำวิชานะครับ