แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

ขอเปิดใช้งานระบบ

 
Picture of กัญฐณา สุขแก้ว
ขอเปิดใช้งานระบบ
by กัญฐณา สุขแก้ว - Wednesday, 6 December 2017, 10:37 AM
 

ระบบแจ้งว่ายังไม่เปิดใช้งาน  

จึงขอเปิดใช้งาน รายวิชา 05-412-314 วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เทอม 2/2560 อ.กัญฐณา สุขแก้ว


ขอบคุณค่ะ

Picture of Admin User
ตอบ: ขอเปิดใช้งานระบบ
by Admin User - Thursday, 7 December 2017, 10:30 AM
 
เรียน อ.กัญฐณา สุขแก้ว

 

ดำเนินการเปิดใช้งานรายวิชาเรียบร้อยแล้วครับ สาเหตุที่ไม่สามารถเปิดใช้งานรายวิชาได้ เนื่องจากการตั้งค่าของรายวิชายังไม่อนุญาตให้เข้าเรียนในรายวิชา ดังนั้นการตั้งค่า การอนุญาตเข้าเรียนในรายวิชา อาจารย์สามารถดูขั้นตอนได้จากคู่มือการใช้งานสำหรับอาจารย์ผู้สอนในหน้าที่ 13 ได้เลยครับ