แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

รหัส enrolment key

 
Picture of Admin User
Re: รหัส enrolment key
by Admin User - Wednesday, 25 March 2020, 5:01 PM
 

สำหรับขั้นตอนที่แจ้งมาได้เพิ่มให้ในหน้าหลักของระบบให้แล้วนะครับ และอีกช่องทางคือ  https://www.online-learning.rmutsv.ac.th/  

ในหัวข้อ  

1. การตั้งค่ารหัสลงทะเบียนเข้าเรียน Set Enrolment key สำหรับอาจารย์ 

2. การเข้าเรียนในรายวิชา Enrollment in courses สำหรับนักศึกษา