ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

DiscussionStarted byRepliesLast post
เปิดใช้งานรายวิชาประภาคเรียนที่ 1/2565 Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Mon, 4 Jul 2022, 4:56 PM
เปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคฤดูร้อน/2564 Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Fri, 29 Apr 2022, 4:09 PM
เปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2/2564 Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Fri, 3 Dec 2021, 2:50 PM
เปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2564 Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Thu, 8 Jul 2021, 7:59 PM
แจ้งปิดระบบวันที่ 4/07/2564 เวลา 21.00-23.59 น. Picture of อานนท์ หลงหันอานนท์ หลงหัน 0 อานนท์ หลงหัน
Sat, 3 Jul 2021, 10:21 AM
เปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2563 Picture of Admin UserAdmin User 1 ปนัดดา หากมุสา
Fri, 11 Sep 2020, 7:42 AM
เปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 3/2562 Picture of Admin UserAdmin User 1 วิลาสินี สุขกา
Sun, 19 Apr 2020, 1:06 PM
ขอความร่วมมือคณาจารย์สำรองข้อมูลและลบรายวิชาของปีการศึกษา 2559 และ 2560 ในระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS) Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Fri, 27 Mar 2020, 5:10 PM
ช่องทางการติดต่อสอบถาม และข้อมูลการเรียนการสอนออนไลน์ Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Wed, 25 Mar 2020, 3:50 PM
เปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2/2562 Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Mon, 18 Nov 2019, 9:24 AM
บทที่ 4 สารเคมีการเกษตรที่ปนเปื้อนในอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์  ประสงค์จันทร์สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์ 1 ชนิดา ชำนาญเมือง
Mon, 16 Sep 2019, 4:57 PM
เปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2562 Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Mon, 1 Jul 2019, 10:07 AM
เปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2/2561 Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Fri, 16 Nov 2018, 2:02 PM
เปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 1/2561 Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Thu, 14 Jun 2018, 2:31 PM
เปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 3/2560 (ภาคฤดูร้อน) Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Sun, 1 Apr 2018, 11:15 AM
ประกาศระบบการจัดการเรียนการสอน LMS เรื่อง การเปิดใช้งานรายวิชาประจำภาคเรียนที่ 2/2560 Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Sun, 1 Apr 2018, 11:11 AM