แจ้งสิทธิในการเพิ่มรายวิชาใหม่ สำหรับอาจารย์ผู้สอนร่วมและอาจารย์จ้างสอน

หากอาจารย์ผู้สอนร่วม หรืออาจารย์จ้างสอนต้องการสร้าง รายวิชาใหม่  เป็นของตนเอง อาจารย์สามารถคลิกปุ่ม "ตั้งกระทู้" หรือ "ADD A NEW DISCUSSION TOPIC" เพื่อแจ้งขอสิทธในการสร้างรายวิชา โดยมีข้อมูลที่จำเป็นต้องแจ้งรายละเอียดดังนี้

ชื่อ -นามสกุล พร้อมระบุว่า แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชาใหม่Page: 1 2 ()
DiscussionStarted byRepliesLast post
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชาใหม่ Picture of กิติกานต์ สกุณา กิติกานต์ สกุณา 0 กิติกานต์ สกุณา
Mon, 1 Feb 2021, 2:34 PM
preecha.m Picture of ปรีชา มุณีศรี ปรีชา มุณีศรี 0 ปรีชา มุณีศรี
Fri, 15 Jan 2021, 3:57 PM
ruthai.p Picture of ฤทัย ประทุมทอง ฤทัย ประทุมทอง 1 Admin User
Fri, 13 Nov 2020, 3:04 PM
lauro.d Picture of Lauro Dequina Lauro Dequina 0 Lauro Dequina
Sat, 22 Aug 2020, 11:56 AM
ขอเข้าร่วม Picture of สราวุฒิ สินจรูญศักดิ์ สราวุฒิ สินจรูญศักดิ์ 1 Admin User
Thu, 13 Aug 2020, 8:52 AM
ขอสิทธิ์เปิดรายวิชาใหม่ Picture of สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร 0 สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร
Thu, 30 Jul 2020, 9:03 AM
ขอเพิ่มรายวิชา Picture of อังคนาวรรณ สืบประดิษฐ์ อังคนาวรรณ สืบประดิษฐ์ 3 Admin User
Wed, 17 Jun 2020, 11:56 AM
chuthamat.l Picture of จุฑามาศ ลักษณะกิจ จุฑามาศ ลักษณะกิจ 1 Admin User
Wed, 20 May 2020, 10:51 AM
patcharin.k On My Way Assoc. Prof. Dr. Patcharin Kangkha 1 Admin User
Tue, 12 May 2020, 2:45 PM
S159404120058 Picture of สรวิศ พิชัย สรวิศ พิชัย 1 Admin User
Sun, 3 May 2020, 11:34 AM
ไม่พบรายวิชา เทอม 3/2562 Picture of ปุณยทรรศน์ คงแก้ว ปุณยทรรศน์ คงแก้ว 0 ปุณยทรรศน์ คงแก้ว
Fri, 17 Apr 2020, 7:44 PM
manassawas.p Picture of มนัสสวาส ปัญญาวุธวรกุล มนัสสวาส ปัญญาวุธวรกุล 1 Admin User
Wed, 15 Apr 2020, 9:50 AM
ขอเปิดรายวิชาใน LMS Picture of กรกนก รุณย์คติ กรกนก รุณย์คติ 1 Admin User
Thu, 19 Mar 2020, 6:46 PM
ขอเพิ่มรายวิชาใหม่ Picture of พรรณพร อุไรวงศ์ พรรณพร อุไรวงศ์ 1 Admin User
Tue, 4 Feb 2020, 1:56 PM
ขอเพิ่มรายวิชา Picture of อังคนาวรรณ สืบประดิษฐ์ อังคนาวรรณ สืบประดิษฐ์ 1 Admin User
Fri, 13 Dec 2019, 9:24 AM
ขอเพิ่มรายวิชา Picture of สุภิญญา ชูใจ สุภิญญา ชูใจ 1 Admin User
Thu, 28 Nov 2019, 11:18 AM
ขอเพิ่มรายวิชา Picture of กรกนก โภคสวัสดิ์ กรกนก โภคสวัสดิ์ 1 Admin User
Mon, 25 Nov 2019, 4:38 PM
ขอสิทธิเพิ่มเป็นผู้สอนร่วม Picture of สายใจ แก้วอ่อน สายใจ แก้วอ่อน 1 Admin User
Tue, 20 Aug 2019, 2:12 PM
ขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชาสอนร่วม เทอม 1/2562 Picture of ศินีนาฎ พูลเกื้อ ศินีนาฎ พูลเกื้อ 1 Admin User
Sat, 17 Aug 2019, 12:01 PM
ข้อเพิ่มเป็นผู้สอนร่วมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง Picture of สุภิญญา ชูใจ สุภิญญา ชูใจ 1 Admin User
Thu, 8 Aug 2019, 8:46 AM
แจ้งขอสิทธิ์ในการเพิ่มรายวิชาใหม่ Picture of ละอองวรรณ ศรีจันทร์ ละอองวรรณ ศรีจันทร์ 2 ละอองวรรณ ศรีจันทร์
Mon, 5 Aug 2019, 10:31 PM
ข้อแจ้งสิทธิในการเพิ่มรายวิชาสำหรับอาจารย์สอนร่วม ผู้จัดการรายวิชา พรศิลป์ สีเผือก 1 Admin User
Tue, 23 Jul 2019, 9:16 AM
แจ้งสิทธิในการเพิ่มรายวิชาสำหรับอาจารย์ผู้สอนร่วม Picture of ถาวร เกื้อสกูล ถาวร เกื้อสกูล 2 ถาวร เกื้อสกูล
Thu, 18 Jul 2019, 4:13 PM
ขอเพิ่มสิทธิ์ ในการใช้ LMS ค่ะ Picture of รจณา คูณพูล รจณา คูณพูล 1 Admin User
Thu, 18 Jul 2019, 3:01 PM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of ปรีชา มุณีศรี ปรีชา มุณีศรี 1 Admin User
Thu, 18 Jul 2019, 9:30 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ในรายวิชา Picture of สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช 1 Admin User
Tue, 2 Jul 2019, 1:27 PM
ขอเพิ่มรายวิชา Picture of อังคนาวรรณ สืบประดิษฐ์ อังคนาวรรณ สืบประดิษฐ์ 1 Admin User
Thu, 20 Jun 2019, 9:14 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of ณพิชญา เฉิดโฉม ณพิชญา เฉิดโฉม 1 Admin User
Thu, 30 May 2019, 3:27 PM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of สิริมา สัตยาธาร สิริมา สัตยาธาร 1 Admin User
Wed, 29 May 2019, 9:15 AM
ขอเพิ่มสิทธิ Picture of วรพงษ์ เพ็ชร์ขาว วรพงษ์ เพ็ชร์ขาว 1 Admin User
Tue, 14 May 2019, 9:37 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ Picture of อาคม ขัดฝั้น อาคม ขัดฝั้น 1 Admin User
Wed, 8 May 2019, 10:14 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of นิอร จิรพงศธรกุล นิอร จิรพงศธรกุล 1 Admin User
Tue, 7 May 2019, 9:27 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of สาธิต บัวขาว สาธิต บัวขาว 1 Admin User
Tue, 7 May 2019, 9:23 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of สาธิต บัวขาว สาธิต บัวขาว 0 สาธิต บัวขาว
Tue, 7 May 2019, 9:22 AM
เพิ่มรายวิชาด่วน รีบ Picture of ภานุวัฒน์ หนูนคง ภานุวัฒน์ หนูนคง 1 Admin User
Fri, 3 May 2019, 12:33 PM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา (ทดสอบ mail) Picture of อานนท์ หลงหัน อานนท์ หลงหัน 1 Admin User
Fri, 3 May 2019, 12:13 PM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of อรปวีณ์ เลิศไกร อรปวีณ์ เลิศไกร 1 Admin User
Fri, 3 May 2019, 11:35 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of อาภรณ์ แกล้วทนงค์ อาภรณ์ แกล้วทนงค์ 0 อาภรณ์ แกล้วทนงค์
Fri, 3 May 2019, 10:04 AM
แจ้งขอใช้สิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of ภิริญาภรณ์ เจริญโรจนปรีชา ภิริญาภรณ์ เจริญโรจนปรีชา 0 ภิริญาภรณ์ เจริญโรจนปรีชา
Fri, 3 May 2019, 9:47 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of สิทธิชัย นวลเศรษฐ สิทธิชัย นวลเศรษฐ 0 สิทธิชัย นวลเศรษฐ
Fri, 3 May 2019, 9:46 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of สิทธิชัย นวลเศรษฐ สิทธิชัย นวลเศรษฐ 0 สิทธิชัย นวลเศรษฐ
Fri, 3 May 2019, 9:45 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of มันตา ภูมิเกษมศักดิ์ มันตา ภูมิเกษมศักดิ์ 0 มันตา ภูมิเกษมศักดิ์
Fri, 3 May 2019, 9:45 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of ศรัณชัย คีรีรัตน์ ศรัณชัย คีรีรัตน์ 0 ศรัณชัย คีรีรัตน์
Fri, 3 May 2019, 9:45 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of อภิชัย จันทร์อุดม อภิชัย จันทร์อุดม 0 อภิชัย จันทร์อุดม
Fri, 3 May 2019, 9:45 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of ฐิติกร จันทร์วุ่น ฐิติกร จันทร์วุ่น 0 ฐิติกร จันทร์วุ่น
Fri, 3 May 2019, 9:45 AM
แจ้งขอสิทธิ์ในการเพิ่มรายวิชา Picture of วรวิทู มีสุข วรวิทู มีสุข 0 วรวิทู มีสุข
Fri, 3 May 2019, 9:45 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of ปิติพัฒน์ บุตรโคตร ปิติพัฒน์ บุตรโคตร 0 ปิติพัฒน์ บุตรโคตร
Fri, 3 May 2019, 9:44 AM
แจังขอสิทธิ์ในการเพิ่มรายวิชา Picture of นิจจารีย์ญา ศิริศรีโร นิจจารีย์ญา ศิริศรีโร 1 Admin User
Thu, 2 May 2019, 10:04 AM
แจังขอสิทธิ์ในการเพิ่มรายวิชา Picture of คมปกร ตาณะสุต คมปกร ตาณะสุต 0 คมปกร ตาณะสุต
Thu, 2 May 2019, 9:31 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of อิศราพร ใจกระจ่าง อิศราพร ใจกระจ่าง 0 อิศราพร ใจกระจ่าง
Thu, 2 May 2019, 9:29 AM
แจ้งขอสิทธิ์ในการเพิ่มรายวิชา Picture of สุภาวดี มีแก้ว สุภาวดี มีแก้ว 0 สุภาวดี มีแก้ว
Thu, 2 May 2019, 9:27 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of กัลยกร ภิญโญ กัลยกร ภิญโญ 0 กัลยกร ภิญโญ
Thu, 2 May 2019, 9:27 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of ดวงกมล กรรมแต่ง ดวงกมล กรรมแต่ง 0 ดวงกมล กรรมแต่ง
Thu, 2 May 2019, 9:27 AM
แจ้งขอสิทธิ์เพิ่มรายวิชา Picture of ศักดิ์ฐาพงษ์ ไชยศร ศักดิ์ฐาพงษ์ ไชยศร 0 ศักดิ์ฐาพงษ์ ไชยศร
Thu, 2 May 2019, 9:27 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of เกียรติขจร ไชยรัตน์ เกียรติขจร ไชยรัตน์ 0 เกียรติขจร ไชยรัตน์
Thu, 2 May 2019, 9:27 AM
แจ้งขอสิทธิ์ในการเพิ่มรายวิชา Picture of นิรมล ทองเต็ม นิรมล ทองเต็ม 0 นิรมล ทองเต็ม
Thu, 2 May 2019, 9:27 AM
แจ้งขอสิทธิ์ในการเพิ่มรายวิชา Picture of กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ 0 กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์
Thu, 2 May 2019, 9:27 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of สิริญาณ์กร สกุลแก้ว สิริญาณ์กร สกุลแก้ว 0 สิริญาณ์กร สกุลแก้ว
Thu, 2 May 2019, 9:27 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of อุไรวรรณ สุกยัง อุไรวรรณ สุกยัง 0 อุไรวรรณ สุกยัง
Thu, 2 May 2019, 9:27 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of จันตินา สุชาฎา จันตินา สุชาฎา 0 จันตินา สุชาฎา
Thu, 2 May 2019, 9:27 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of มาโนช ขำเจริญ มาโนช ขำเจริญ 1 Admin User
Wed, 1 May 2019, 11:56 AM
เพิ่มสิทธิ Picture of วีระศักดิ์ ไชยชาญ วีระศักดิ์ ไชยชาญ 0 วีระศักดิ์ ไชยชาญ
Wed, 1 May 2019, 10:46 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ Picture of อารีรัตน์ ว่องก๊ก อารีรัตน์ ว่องก๊ก 1 Admin User
Wed, 1 May 2019, 10:02 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ Picture of อาคม ขัดฝั้น อาคม ขัดฝั้น 0 อาคม ขัดฝั้น
Wed, 1 May 2019, 9:51 AM
แจ้งขอใช้สิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of นิคม อ่อนสี นิคม อ่อนสี 0 นิคม อ่อนสี
Wed, 1 May 2019, 9:51 AM
ขอเพิ่มสิทธิ ตั้งใจเรียน ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ 0 ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ
Wed, 1 May 2019, 9:46 AM
ขอเพิ่มสิทธิ Picture of กรรณิกา แท่นทอง กรรณิกา แท่นทอง 0 กรรณิกา แท่นทอง
Wed, 1 May 2019, 9:46 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ Picture of นุอนันท์ คุระแก้ว นุอนันท์ คุระแก้ว 0 นุอนันท์ คุระแก้ว
Wed, 1 May 2019, 9:45 AM
ขอเพิ่มสิทธิ Picture of จันทรา อุ้ยเอ้ง จันทรา อุ้ยเอ้ง 0 จันทรา อุ้ยเอ้ง
Wed, 1 May 2019, 9:45 AM
แจ้งขอเพิ่มสิทธิ Picture of มาโนช ขำเจริญ มาโนช ขำเจริญ 0 มาโนช ขำเจริญ
Wed, 1 May 2019, 9:44 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ Picture of อำนาจ สร้อยทอง อำนาจ สร้อยทอง 0 อำนาจ สร้อยทอง
Wed, 1 May 2019, 9:44 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ Picture of อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ 0 อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ
Wed, 1 May 2019, 9:44 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ Picture of เดือนรุ่ง ช่วยเรือง เดือนรุ่ง ช่วยเรือง 0 เดือนรุ่ง ช่วยเรือง
Wed, 1 May 2019, 9:44 AM
แจ้งขอเพิ่มสิทธิ Picture of ชุตินุช สุจริต ชุตินุช สุจริต 0 ชุตินุช สุจริต
Wed, 1 May 2019, 9:44 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ Picture of วิกิจ ผินรับ วิกิจ ผินรับ 0 วิกิจ ผินรับ
Wed, 1 May 2019, 9:44 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ Picture of อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ 0 อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ
Wed, 1 May 2019, 9:44 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ Picture of ปรีดา ภูมี ปรีดา ภูมี 0 ปรีดา ภูมี
Wed, 1 May 2019, 9:43 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ Picture of ผ่องศรี พัฒนมณี ผ่องศรี พัฒนมณี 0 ผ่องศรี พัฒนมณี
Wed, 1 May 2019, 9:43 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ Picture of นัฏฐา คเชนทร์ภักดี นัฏฐา คเชนทร์ภักดี 0 นัฏฐา คเชนทร์ภักดี
Wed, 1 May 2019, 9:43 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ Picture of นุชนาฎ นิลออ นุชนาฎ นิลออ 0 นุชนาฎ นิลออ
Wed, 1 May 2019, 9:43 AM
ขอเพิ่มสิทธิ Picture of รัตนาพร อนันตสุข รัตนาพร อนันตสุข 0 รัตนาพร อนันตสุข
Wed, 1 May 2019, 9:42 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ Picture of กนกรัตน์ นาวีการ กนกรัตน์ นาวีการ 0 กนกรัตน์ นาวีการ
Wed, 1 May 2019, 9:42 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ Picture of ศิรินันทร์ นาพอ ศิรินันทร์ นาพอ 0 ศิรินันทร์ นาพอ
Wed, 1 May 2019, 9:42 AM
ขอสิทธิ์ในการเพิ่มรายวิชา Picture of นพรัตน์ มะเห นพรัตน์ มะเห 0 นพรัตน์ มะเห
Wed, 1 May 2019, 9:42 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ Picture of กฤตวัฏ บุญชู กฤตวัฏ บุญชู 0 กฤตวัฏ บุญชู
Wed, 1 May 2019, 9:33 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ Picture of วันวิสาข์ อินสว่าง วันวิสาข์ อินสว่าง 0 วันวิสาข์ อินสว่าง
Wed, 1 May 2019, 9:29 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ แสงสว่างเสมอปัญญาไม่มี จามีกร มะลิซ้อน 0 จามีกร มะลิซ้อน
Mon, 29 Apr 2019, 11:45 AM
ขอเพิ่มสิทธิเพิ่มรายวิชา อ.แพร ณปภัช สมานวงศ์ 0 ณปภัช สมานวงศ์
Mon, 29 Apr 2019, 11:16 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ครับ Picture of กฤษฎา คงพูน กฤษฎา คงพูน 0 กฤษฎา คงพูน
Mon, 29 Apr 2019, 10:19 AM
แจ้งขอเพิ่มสิทธิ์รายวิชา Picture of อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี 0 อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี
Mon, 29 Apr 2019, 9:50 AM
แจ้งขอเพิ่มสิทธิ์ lms Picture of ภณิดา จิตนุกูล ภณิดา จิตนุกูล 0 ภณิดา จิตนุกูล
Mon, 29 Apr 2019, 9:50 AM
เพิ่มสิทธิ์ Picture of เรืองรัมภา อินทรักษ์ เรืองรัมภา อินทรักษ์ 0 เรืองรัมภา อินทรักษ์
Mon, 29 Apr 2019, 9:47 AM
เพิ่มสิทธิ์ Picture of อารีย์ เต๊ะหละ อารีย์ เต๊ะหละ 0 อารีย์ เต๊ะหละ
Mon, 29 Apr 2019, 9:46 AM
ขอสิทธิ์เพิ่มรายวิชา Picture of นิเซ็ง สุดีห์ดี นิเซ็ง สุดีห์ดี 1 Admin User
Wed, 24 Apr 2019, 9:20 AM
เพิ่มสิทธิ์ Picture of ภัชศิรีย์ เหล่าทอง ภัชศิรีย์ เหล่าทอง 2 ภัชศิรีย์ เหล่าทอง
Tue, 23 Apr 2019, 1:10 PM
ไม่สามารถเพิ่มรายวิชา Picture of กิติกานต์ สกุณา กิติกานต์ สกุณา 1 Admin User
Tue, 23 Apr 2019, 12:04 PM
ไม่สามารถเพิ่มรายวิชาได้ Picture of สุธาสินี ศรีวิไล สุธาสินี ศรีวิไล 1 Admin User
Mon, 22 Apr 2019, 10:30 AM
chainun.p Picture of ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส 1 Admin User
Thu, 7 Mar 2019, 9:40 AM
ขอเพิ่มรายวิชา Picture of อุมาพร ขิมมากทอง อุมาพร ขิมมากทอง 1 Admin User
Fri, 11 Jan 2019, 11:37 AM
ข้อเพิ่มรายวิชา Picture of อุไรวรรณ เพ็ชรกูล อุไรวรรณ เพ็ชรกูล 1 Admin User
Fri, 11 Jan 2019, 11:36 AM
Page: 1 2 ()