แจ้งสิทธิในการเพิ่มรายวิชาใหม่ สำหรับอาจารย์ผู้สอนร่วมและอาจารย์จ้างสอน

หากอาจารย์ผู้สอนร่วม หรืออาจารย์จ้างสอนต้องการสร้าง รายวิชาใหม่  เป็นของตนเอง อาจารย์สามารถคลิกปุ่ม "ตั้งกระทู้" หรือ "ADD A NEW DISCUSSION TOPIC" เพื่อแจ้งขอสิทธในการสร้างรายวิชา โดยมีข้อมูลที่จำเป็นต้องแจ้งรายละเอียดดังนี้

ชื่อ -นามสกุล พร้อมระบุว่า แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชาใหม่Page: 1 2 ()
DiscussionStarted byRepliesLast post
ชื่อรายวิชาซ้ำ ไม่สามารถเปิดกลุ่ม 3 ได้ Picture of ปฏิมากร จันทร์พริ้มปฏิมากร จันทร์พริ้ม 0 ปฏิมากร จันทร์พริ้ม
Sun, 24 Jul 2022, 11:12 AM
แจ้งลบรายวิชา Picture of กรกนก โภคสวัสดิ์กรกนก โภคสวัสดิ์ 1 Admin User
Mon, 14 Feb 2022, 2:54 PM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชาใหม่ Picture of สายใจ แก้วอ่อนสายใจ แก้วอ่อน 0 สายใจ แก้วอ่อน
Sat, 5 Feb 2022, 11:42 AM
เพิ่มรายวิชาใหม่สำหรับอาจารย์ผู้สอนร่วม Picture of นภดล ศรภักดีนภดล ศรภักดี 0 นภดล ศรภักดี
Wed, 19 Jan 2022, 10:17 AM
ไพศาล กะกุลพิมพ์ Picture of ไพศาล กะกุลพิมพ์ไพศาล กะกุลพิมพ์ 0 ไพศาล กะกุลพิมพ์
Thu, 26 Aug 2021, 11:23 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชาใหม่ Picture of ภัทริน เจยาคมภัทริน เจยาคม 1 Admin User
Fri, 16 Jul 2021, 9:31 AM
แจ้งสิทธิในการเพิ่มรายวิชาใหม่ Picture of ปิยะพงศ์ สุวรรณโณปิยะพงศ์ สุวรรณโณ 0 ปิยะพงศ์ สุวรรณโณ
Thu, 1 Jul 2021, 10:02 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชาใหม่ Picture of กิติกานต์ สกุณากิติกานต์ สกุณา 0 กิติกานต์ สกุณา
Mon, 1 Feb 2021, 2:34 PM
preecha.m Picture of ปรีชา มุณีศรีปรีชา มุณีศรี 0 ปรีชา มุณีศรี
Fri, 15 Jan 2021, 3:57 PM
ruthai.p Picture of ฤทัย ประทุมทองฤทัย ประทุมทอง 1 Admin User
Fri, 13 Nov 2020, 3:04 PM
lauro.d Picture of Lauro DequinaLauro Dequina 0 Lauro Dequina
Sat, 22 Aug 2020, 11:56 AM
ขอเข้าร่วม Picture of สราวุฒิ สินจรูญศักดิ์สราวุฒิ สินจรูญศักดิ์ 1 Admin User
Thu, 13 Aug 2020, 8:52 AM
ขอสิทธิ์เปิดรายวิชาใหม่ Picture of สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตรสุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร 0 สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร
Thu, 30 Jul 2020, 9:03 AM
ขอเพิ่มรายวิชา Picture of อังคนาวรรณ สืบประดิษฐ์อังคนาวรรณ สืบประดิษฐ์ 3 Admin User
Wed, 17 Jun 2020, 11:56 AM
chuthamat.l Picture of จุฑามาศ ลักษณะกิจจุฑามาศ ลักษณะกิจ 1 Admin User
Wed, 20 May 2020, 10:51 AM
patcharin.k On My Wayพัชรินทร์ ฆังฆะ 1 Admin User
Tue, 12 May 2020, 2:45 PM
S159404120058 Picture of สรวิศ พิชัยสรวิศ พิชัย 1 Admin User
Sun, 3 May 2020, 11:34 AM
ไม่พบรายวิชา เทอม 3/2562 Picture of ปุณยทรรศน์ คงแก้วปุณยทรรศน์ คงแก้ว 0 ปุณยทรรศน์ คงแก้ว
Fri, 17 Apr 2020, 7:44 PM
manassawas.p Picture of มนัสสวาส กุลวงศ์มนัสสวาส กุลวงศ์ 1 Admin User
Wed, 15 Apr 2020, 9:50 AM
ขอเปิดรายวิชาใน LMS Picture of กรกนก รุณย์คติกรกนก รุณย์คติ 1 Admin User
Thu, 19 Mar 2020, 6:46 PM
ขอเพิ่มรายวิชาใหม่ Picture of พรรณพร อุไรวงศ์พรรณพร อุไรวงศ์ 1 Admin User
Tue, 4 Feb 2020, 1:56 PM
ขอเพิ่มรายวิชา Picture of อังคนาวรรณ สืบประดิษฐ์อังคนาวรรณ สืบประดิษฐ์ 1 Admin User
Fri, 13 Dec 2019, 9:24 AM
ขอเพิ่มรายวิชา Picture of สุภิญญา ชูใจสุภิญญา ชูใจ 1 Admin User
Thu, 28 Nov 2019, 11:18 AM
ขอเพิ่มรายวิชา Picture of กรกนก โภคสวัสดิ์กรกนก โภคสวัสดิ์ 1 Admin User
Mon, 25 Nov 2019, 4:38 PM
ขอสิทธิเพิ่มเป็นผู้สอนร่วม Picture of สายใจ แก้วอ่อนสายใจ แก้วอ่อน 1 Admin User
Tue, 20 Aug 2019, 2:12 PM
ขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชาสอนร่วม เทอม 1/2562 Picture of ศินีนาฎ พูลเกื้อศินีนาฎ พูลเกื้อ 1 Admin User
Sat, 17 Aug 2019, 12:01 PM
ข้อเพิ่มเป็นผู้สอนร่วมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง Picture of สุภิญญา ชูใจสุภิญญา ชูใจ 1 Admin User
Thu, 8 Aug 2019, 8:46 AM
แจ้งขอสิทธิ์ในการเพิ่มรายวิชาใหม่ Picture of ละอองวรรณ ศรีจันทร์ละอองวรรณ ศรีจันทร์ 2 ละอองวรรณ ศรีจันทร์
Mon, 5 Aug 2019, 10:31 PM
ข้อแจ้งสิทธิในการเพิ่มรายวิชาสำหรับอาจารย์สอนร่วม ผู้จัดการรายวิชาพรศิลป์ สีเผือก 1 Admin User
Tue, 23 Jul 2019, 9:16 AM
แจ้งสิทธิในการเพิ่มรายวิชาสำหรับอาจารย์ผู้สอนร่วม Picture of ถาวร เกื้อสกูลถาวร เกื้อสกูล 2 ถาวร เกื้อสกูล
Thu, 18 Jul 2019, 4:13 PM
ขอเพิ่มสิทธิ์ ในการใช้ LMS ค่ะ Picture of รจณา คูณพูลรจณา คูณพูล 1 Admin User
Thu, 18 Jul 2019, 3:01 PM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of ปรีชา มุณีศรีปรีชา มุณีศรี 1 Admin User
Thu, 18 Jul 2019, 9:30 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ในรายวิชา Picture of สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดชสุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช 1 Admin User
Tue, 2 Jul 2019, 1:27 PM
ขอเพิ่มรายวิชา Picture of อังคนาวรรณ สืบประดิษฐ์อังคนาวรรณ สืบประดิษฐ์ 1 Admin User
Thu, 20 Jun 2019, 9:14 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of ณพิชญา เฉิดโฉมณพิชญา เฉิดโฉม 1 Admin User
Thu, 30 May 2019, 3:27 PM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of นภท์ชนก ขวัญสง่านภท์ชนก ขวัญสง่า 1 Admin User
Wed, 29 May 2019, 9:15 AM
ขอเพิ่มสิทธิ Picture of วรพงษ์ เพ็ชร์ขาววรพงษ์ เพ็ชร์ขาว 1 Admin User
Tue, 14 May 2019, 9:37 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ Picture of อาคม ขัดฝั้นอาคม ขัดฝั้น 1 Admin User
Wed, 8 May 2019, 10:14 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of นิอร จิรพงศธรกุลนิอร จิรพงศธรกุล 1 Admin User
Tue, 7 May 2019, 9:27 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of สาธิต บัวขาวสาธิต บัวขาว 1 Admin User
Tue, 7 May 2019, 9:23 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of สาธิต บัวขาวสาธิต บัวขาว 0 สาธิต บัวขาว
Tue, 7 May 2019, 9:22 AM
เพิ่มรายวิชาด่วน รีบ Picture of ภานุวัฒน์ หนูนคงภานุวัฒน์ หนูนคง 1 Admin User
Fri, 3 May 2019, 12:33 PM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา (ทดสอบ mail) Picture of อานนท์ หลงหันอานนท์ หลงหัน 1 Admin User
Fri, 3 May 2019, 12:13 PM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of อรปวีณ์ โภคาวัฒนาอรปวีณ์ โภคาวัฒนา 1 Admin User
Fri, 3 May 2019, 11:35 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of อาภรณ์ แกล้วทนงค์อาภรณ์ แกล้วทนงค์ 0 อาภรณ์ แกล้วทนงค์
Fri, 3 May 2019, 10:04 AM
แจ้งขอใช้สิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of ภิริญาภรณ์ เจริญโรจนปรีชาภิริญาภรณ์ เจริญโรจนปรีชา 0 ภิริญาภรณ์ เจริญโรจนปรีชา
Fri, 3 May 2019, 9:47 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of สิทธิชัย นวลเศรษฐสิทธิชัย นวลเศรษฐ 0 สิทธิชัย นวลเศรษฐ
Fri, 3 May 2019, 9:46 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of สิทธิชัย นวลเศรษฐสิทธิชัย นวลเศรษฐ 0 สิทธิชัย นวลเศรษฐ
Fri, 3 May 2019, 9:45 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of มันตา ภูมิเกษมศักดิ์มันตา ภูมิเกษมศักดิ์ 0 มันตา ภูมิเกษมศักดิ์
Fri, 3 May 2019, 9:45 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of ศรัณชัย คีรีรัตน์ศรัณชัย คีรีรัตน์ 0 ศรัณชัย คีรีรัตน์
Fri, 3 May 2019, 9:45 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of อภิชัย จันทร์อุดมอภิชัย จันทร์อุดม 0 อภิชัย จันทร์อุดม
Fri, 3 May 2019, 9:45 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of ฐิติกร พรหมบรรจงฐิติกร พรหมบรรจง 0 ฐิติกร พรหมบรรจง
Fri, 3 May 2019, 9:45 AM
แจ้งขอสิทธิ์ในการเพิ่มรายวิชา Picture of วรวิทู มีสุขวรวิทู มีสุข 0 วรวิทู มีสุข
Fri, 3 May 2019, 9:45 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of ปิติพัฒน์ บุตรโคตรปิติพัฒน์ บุตรโคตร 0 ปิติพัฒน์ บุตรโคตร
Fri, 3 May 2019, 9:44 AM
แจังขอสิทธิ์ในการเพิ่มรายวิชา Picture of นิจจารีย์ญา ศิริศรีโรนิจจารีย์ญา ศิริศรีโร 1 Admin User
Thu, 2 May 2019, 10:04 AM
แจังขอสิทธิ์ในการเพิ่มรายวิชา Picture of คมปกร ตาณะสุตคมปกร ตาณะสุต 0 คมปกร ตาณะสุต
Thu, 2 May 2019, 9:31 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of อิศราพร ใจกระจ่างอิศราพร ใจกระจ่าง 0 อิศราพร ใจกระจ่าง
Thu, 2 May 2019, 9:29 AM
แจ้งขอสิทธิ์ในการเพิ่มรายวิชา Picture of กัญญมน มีแก้วกัญญมน มีแก้ว 0 กัญญมน มีแก้ว
Thu, 2 May 2019, 9:27 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of กัลยกร เสริมสุขกัลยกร เสริมสุข 0 กัลยกร เสริมสุข
Thu, 2 May 2019, 9:27 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of ดวงกมล กรรมแต่งดวงกมล กรรมแต่ง 0 ดวงกมล กรรมแต่ง
Thu, 2 May 2019, 9:27 AM
แจ้งขอสิทธิ์เพิ่มรายวิชา Picture of ศักดิ์ฐาพงษ์ ไชยศรศักดิ์ฐาพงษ์ ไชยศร 0 ศักดิ์ฐาพงษ์ ไชยศร
Thu, 2 May 2019, 9:27 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of เกียรติขจร ไชยรัตน์เกียรติขจร ไชยรัตน์ 0 เกียรติขจร ไชยรัตน์
Thu, 2 May 2019, 9:27 AM
แจ้งขอสิทธิ์ในการเพิ่มรายวิชา Picture of นิรมล ทองเต็มนิรมล ทองเต็ม 0 นิรมล ทองเต็ม
Thu, 2 May 2019, 9:27 AM
แจ้งขอสิทธิ์ในการเพิ่มรายวิชา Picture of กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ 0 กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์
Thu, 2 May 2019, 9:27 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of สิริญาณ์กร สกุลแก้วสิริญาณ์กร สกุลแก้ว 0 สิริญาณ์กร สกุลแก้ว
Thu, 2 May 2019, 9:27 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of อุไรวรรณ สุกยังอุไรวรรณ สุกยัง 0 อุไรวรรณ สุกยัง
Thu, 2 May 2019, 9:27 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of จันตินา สุชาฎาจันตินา สุชาฎา 0 จันตินา สุชาฎา
Thu, 2 May 2019, 9:27 AM
แจ้งขอสิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of มาโนช ขำเจริญมาโนช ขำเจริญ 1 Admin User
Wed, 1 May 2019, 11:56 AM
เพิ่มสิทธิ Picture of วีระศักดิ์ ไชยชาญวีระศักดิ์ ไชยชาญ 0 วีระศักดิ์ ไชยชาญ
Wed, 1 May 2019, 10:46 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ Picture of อารีรัตน์ ว่องก๊กอารีรัตน์ ว่องก๊ก 1 Admin User
Wed, 1 May 2019, 10:02 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ Picture of อาคม ขัดฝั้นอาคม ขัดฝั้น 0 อาคม ขัดฝั้น
Wed, 1 May 2019, 9:51 AM
แจ้งขอใช้สิทธิในการเพิ่มรายวิชา Picture of นิคม อ่อนสีนิคม อ่อนสี 0 นิคม อ่อนสี
Wed, 1 May 2019, 9:51 AM
ขอเพิ่มสิทธิ ตั้งใจเรียนศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ 0 ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ
Wed, 1 May 2019, 9:46 AM
ขอเพิ่มสิทธิ Picture of กรรณิกา แท่นทองกรรณิกา แท่นทอง 0 กรรณิกา แท่นทอง
Wed, 1 May 2019, 9:46 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ Picture of นุอนันท์ คุระแก้วนุอนันท์ คุระแก้ว 0 นุอนันท์ คุระแก้ว
Wed, 1 May 2019, 9:45 AM
ขอเพิ่มสิทธิ Picture of จันทรา อุ้ยเอ้งจันทรา อุ้ยเอ้ง 0 จันทรา อุ้ยเอ้ง
Wed, 1 May 2019, 9:45 AM
แจ้งขอเพิ่มสิทธิ Picture of มาโนช ขำเจริญมาโนช ขำเจริญ 0 มาโนช ขำเจริญ
Wed, 1 May 2019, 9:44 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ Picture of อำนาจ สร้อยทองอำนาจ สร้อยทอง 0 อำนาจ สร้อยทอง
Wed, 1 May 2019, 9:44 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ Picture of อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะอมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ 0 อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ
Wed, 1 May 2019, 9:44 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ Picture of เดือนรุ่ง ช่วยเรืองเดือนรุ่ง ช่วยเรือง 0 เดือนรุ่ง ช่วยเรือง
Wed, 1 May 2019, 9:44 AM
แจ้งขอเพิ่มสิทธิ Picture of ชุตินุช สุจริตชุตินุช สุจริต 0 ชุตินุช สุจริต
Wed, 1 May 2019, 9:44 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ Picture of วิกิจ ผินรับวิกิจ ผินรับ 0 วิกิจ ผินรับ
Wed, 1 May 2019, 9:44 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ Picture of อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะอมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ 0 อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ
Wed, 1 May 2019, 9:44 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ Picture of ปรีดา ภูมีปรีดา ภูมี 0 ปรีดา ภูมี
Wed, 1 May 2019, 9:43 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ Picture of ผ่องศรี พัฒนมณีผ่องศรี พัฒนมณี 0 ผ่องศรี พัฒนมณี
Wed, 1 May 2019, 9:43 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ Picture of นัฏฐา คเชนทร์ภักดีนัฏฐา คเชนทร์ภักดี 0 นัฏฐา คเชนทร์ภักดี
Wed, 1 May 2019, 9:43 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ Picture of นุชนาฎ นิลออนุชนาฎ นิลออ 0 นุชนาฎ นิลออ
Wed, 1 May 2019, 9:43 AM
ขอเพิ่มสิทธิ Picture of รัตนาพร อนันตสุขรัตนาพร อนันตสุข 0 รัตนาพร อนันตสุข
Wed, 1 May 2019, 9:42 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ Picture of กนกรัตน์ รัตนพันธุ์กนกรัตน์ รัตนพันธุ์ 0 กนกรัตน์ รัตนพันธุ์
Wed, 1 May 2019, 9:42 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ Picture of ศิรินันทร์ นาพอศิรินันทร์ นาพอ 0 ศิรินันทร์ นาพอ
Wed, 1 May 2019, 9:42 AM
ขอสิทธิ์ในการเพิ่มรายวิชา Picture of นพรัตน์ มะเหนพรัตน์ มะเห 0 นพรัตน์ มะเห
Wed, 1 May 2019, 9:42 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ Picture of กฤตวัฏ บุญชูกฤตวัฏ บุญชู 0 กฤตวัฏ บุญชู
Wed, 1 May 2019, 9:33 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ Picture of วันวิสาข์ พลอย อินสว่างวันวิสาข์ พลอย อินสว่าง 0 วันวิสาข์ พลอย อินสว่าง
Wed, 1 May 2019, 9:29 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ แสงสว่างเสมอปัญญาไม่มีจามีกร มะลิซ้อน 0 จามีกร มะลิซ้อน
Mon, 29 Apr 2019, 11:45 AM
ขอเพิ่มสิทธิเพิ่มรายวิชา อ.แพรณปภัช คงฤทธิ์ 0 ณปภัช คงฤทธิ์
Mon, 29 Apr 2019, 11:16 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ครับ Picture of กฤษฎา คงพูนกฤษฎา คงพูน 0 กฤษฎา คงพูน
Mon, 29 Apr 2019, 10:19 AM
แจ้งขอเพิ่มสิทธิ์รายวิชา Picture of อัมรินทร์ สันตินิยมภักดีอัมรินทร์ สันตินิยมภักดี 0 อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี
Mon, 29 Apr 2019, 9:50 AM
แจ้งขอเพิ่มสิทธิ์ lms Picture of ภณิดา จิตนุกูลภณิดา จิตนุกูล 0 ภณิดา จิตนุกูล
Mon, 29 Apr 2019, 9:50 AM
เพิ่มสิทธิ์ Picture of เรืองรัมภา อินทรักษ์เรืองรัมภา อินทรักษ์ 0 เรืองรัมภา อินทรักษ์
Mon, 29 Apr 2019, 9:47 AM
เพิ่มสิทธิ์ Picture of อารีย์ เต๊ะหละอารีย์ เต๊ะหละ 0 อารีย์ เต๊ะหละ
Mon, 29 Apr 2019, 9:46 AM
Page: 1 2 ()