แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

อาจารย์และนักศึกษาสามารถตั้งกระทู้สอบถามปัญหาในการใช้งานระบบ และข้อเสนอแนะผ่านกระทู้นี้ได้เลยครับ โดยคลิกปุ่ม "ตั้งกระทู้"  หรือ "ADD A NEW DISCUSSION TOPIC"


DiscussionStarted byRepliesLast post
ขอถอนรายวิชา Picture of มาริษา ใจหาญมาริษา ใจหาญ 0 มาริษา ใจหาญ
Fri, 16 Sep 2022, 8:41 AM
ไม่มีรายวิชาเปิดในภาคการศึกษา 1/65 ครับ Picture of คณิศร บุญรัตน์คณิศร บุญรัตน์ 1 Admin User
Tue, 19 Jul 2022, 4:31 PM
สอบถามครับ Picture of ชนายุทธ บิลละเต๊ะชนายุทธ บิลละเต๊ะ 0 ชนายุทธ บิลละเต๊ะ
Fri, 17 Dec 2021, 9:17 AM
ใบลงทะเบียนเรียน Picture of ณัฐพล รองนวลณัฐพล รองนวล 0 ณัฐพล รองนวล
Sat, 11 Dec 2021, 12:20 AM
ไม่มีรายวิชาเปิดในเทอม 2 ค่ะ Picture of พรรวจี จันทร์นิ่มพรรวจี จันทร์นิ่ม 0 พรรวจี จันทร์นิ่ม
Wed, 8 Dec 2021, 8:54 AM
นักศึกษาเข้าในระบบ LMS ไม่ได้คะ Picture of มริสา ไกรนรามริสา ไกรนรา 1 Admin User
Fri, 19 Nov 2021, 11:51 AM
ส่งการสอบมีปัญหา Picture of กิตติพงษ์ สนิทปู่กิตติพงษ์ สนิทปู่ 0 กิตติพงษ์ สนิทปู่
Thu, 16 Sep 2021, 11:25 AM
ไม่สามารถเลือกคำตอบในระบบได้ Picture of จตุพร อภิโชติภูดินันท์จตุพร อภิโชติภูดินันท์ 0 จตุพร อภิโชติภูดินันท์
Wed, 8 Sep 2021, 2:56 PM
ระบบมีปัญหา Picture of ศิริขวัญ แสงแก้วศิริขวัญ แสงแก้ว 1 Admin User
Wed, 1 Sep 2021, 10:08 AM
นศ.เข้าใช้งานไม่ได้ Picture of วลัยรัชช์ นุ่นสงค์วลัยรัชช์ นุ่นสงค์ 0 วลัยรัชช์ นุ่นสงค์
Thu, 19 Aug 2021, 10:57 AM
ไม่พบรายวิชาสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ค่ะ Picture of วาทินี สาม่านวาทินี สาม่าน 0 วาทินี สาม่าน
Sat, 7 Aug 2021, 6:15 PM
รบกวนเชคสถานะการเปิดรายวิชา 15214307 วิดีโอและออดิโอเพื่องานมัลติมีเดีย Picture of พาสนา เอกอุดมพงษ์พาสนา เอกอุดมพงษ์ 0 พาสนา เอกอุดมพงษ์
Thu, 22 Jul 2021, 8:16 AM
ปัญหาเรื่องการกรอกคะแนนครับ Picture of สฤษดิ์ ปานจันทร์สฤษดิ์ ปานจันทร์ 0 สฤษดิ์ ปานจันทร์
Sat, 26 Jun 2021, 3:26 AM
แจ้งปัญหาหน้าจอส่งงาน/ตรวจงาน Picture of สฤษดิ์ ปานจันทร์สฤษดิ์ ปานจันทร์ 0 สฤษดิ์ ปานจันทร์
Sun, 20 Jun 2021, 2:10 PM
เปิดรายวิชา 1/2564 ของสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ Picture of จตุพร ฮกทาจตุพร ฮกทา 0 จตุพร ฮกทา
Wed, 2 Jun 2021, 10:38 AM
ขอ update ข้อมูลส่วนตัวค่ะ Picture of วิสาลักข์ คุณธนรุ่งโรจน์วิสาลักข์ คุณธนรุ่งโรจน์ 0 วิสาลักข์ คุณธนรุ่งโรจน์
Thu, 6 May 2021, 2:54 PM
ระบบ LMS ไม่เสถียร Picture of ธีรภัทร ฤทธิกุลธีรภัทร ฤทธิกุล 0 ธีรภัทร ฤทธิกุล
Mon, 12 Apr 2021, 9:08 PM
แจ้งปัญหา Picture of นภท์ชนก ขวัญสง่านภท์ชนก ขวัญสง่า 1 Admin User
Mon, 8 Mar 2021, 1:52 PM
ไม่มีรายวิชา 03-111-308 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการผลิตพืช Picture of ทิพาวรรณ ทองเจือทิพาวรรณ ทองเจือ 1 Admin User
Tue, 2 Mar 2021, 10:28 AM
แจ้งปัญหา สัตวบาลไสใหญ่ณปภัช ช่วยชูหนู 0 ณปภัช ช่วยชูหนู
Fri, 25 Dec 2020, 11:43 AM
ขอเปิดรายวิชา อาหารเอเชีย รหัส 0111120660 ภาคเรียนที่ 1 /2563 Picture of จิราภรณ์ ตันตพงศ์อาภาจิราภรณ์ ตันตพงศ์อาภา 1 Admin User
Fri, 13 Nov 2020, 9:02 AM
ไม่มีรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียน Picture of จันทร์จิรา เจริญสุขจันทร์จิรา เจริญสุข 1 Admin User
Thu, 5 Nov 2020, 3:00 PM
ไม่พบรายวิชา 1/2563 Picture of รุ่งทิพย์ รัตนพลรุ่งทิพย์ รัตนพล 1 Admin User
Wed, 2 Sep 2020, 1:48 PM
s163405820065 Picture of กุลนิดา สุเณย์กุลนิดา สุเณย์ 0 กุลนิดา สุเณย์
Tue, 25 Aug 2020, 7:31 PM
ไม่มีรายชื่อนักศึกษา Picture of จรีพร เชื้อเจ็ดตนจรีพร เชื้อเจ็ดตน 0 จรีพร เชื้อเจ็ดตน
Thu, 20 Aug 2020, 9:00 AM
ขอยกเลิกรายวิชา 1/63 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน Picture of กรกนก โภคสวัสดิ์กรกนก โภคสวัสดิ์ 1 Admin User
Tue, 4 Aug 2020, 7:53 AM
ไม่พบรายวิชานอกแผน เทอม 1/2563 Picture of นิตยา ทัดเทียมนิตยา ทัดเทียม 1 Admin User
Thu, 30 Jul 2020, 1:44 PM
ไม่พบรายวิชา 1/2563 นอกแผนการเรียน Picture of อารีรัตน์ ชูพันธ์อารีรัตน์ ชูพันธ์ 1 Admin User
Thu, 30 Jul 2020, 1:40 PM
nittaya.t Picture of นิตยา ทัดเทียมนิตยา ทัดเทียม 0 นิตยา ทัดเทียม
Thu, 30 Jul 2020, 11:02 AM
ไม่พบรายวิชาเรียนภาคเรียน1/2563ครับ 157404140034อำพล ทับทัด 1 Admin User
Mon, 20 Jul 2020, 1:33 PM
S363202230037 Picture of ณัฐวุฒิ วิเชียรศรีณัฐวุฒิ วิเชียรศรี 1 Admin User
Wed, 15 Jul 2020, 4:34 PM
ไม่พบรายวิชาสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 ค่ะ Picture of อารีรัตน์ ชูพันธ์อารีรัตน์ ชูพันธ์ 1 Admin User
Wed, 8 Jul 2020, 11:26 AM
ปัญหาเข้าใช้lms Picture of เขมจิรา พราหมเอียดเขมจิรา พราหมเอียด 1 Admin User
Thu, 30 Apr 2020, 4:04 PM
นักศึกษาลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าใช้ LMS ได้ Picture of สมพร มณีโชติสมพร มณีโชติ 0 สมพร มณีโชติ
Sat, 25 Apr 2020, 2:23 PM
ไม่พบรายวิชาสอน ภาคฤดูร้อน 2562 (3/2562) ค่ะ Picture of อารีรัตน์ ชูพันธ์อารีรัตน์ ชูพันธ์ 0 อารีรัตน์ ชูพันธ์
Mon, 20 Apr 2020, 10:24 AM
ไม่พบรายวิชา เทอม 3/2562 Picture of ปุณยทรรศน์ คงแก้วปุณยทรรศน์ คงแก้ว 0 ปุณยทรรศน์ คงแก้ว
Fri, 17 Apr 2020, 7:42 PM
เข้าตรวจให้คะแนนงานนักศึกษาไม่ได้ Picture of พัลลภา คทายุทธพัลลภา คทายุทธ 1 อานนท์ หลงหัน
Sat, 28 Mar 2020, 11:25 AM
รหัส enrolment key Picture of อรวรา เดชะอรวรา เดชะ 1 Admin User
Wed, 25 Mar 2020, 5:01 PM
เข้าทำแบบฝึกหัดเก็บคะแนนไม่ได้ค่ะ Picture of อันนิสาอ์ ทวนทองอันนิสาอ์ ทวนทอง 1 Admin User
Mon, 23 Mar 2020, 1:54 PM
ขอให้ลบรายวิชาที่ไม่ได้รับผิดชอบออก Picture of กรกนก โภคสวัสดิ์กรกนก โภคสวัสดิ์ 1 Admin User
Wed, 4 Mar 2020, 1:39 PM
ไม่สามารถทำใบงานได้ค่ะ Picture of ชวิสา บุญราษฎร์ชวิสา บุญราษฎร์ 1 Admin User
Thu, 23 Jan 2020, 10:00 AM
ขอ reset รายวิชาใหม่ Picture of มนต์ทนา คงแก้วมนต์ทนา คงแก้ว 1 Admin User
Fri, 20 Dec 2019, 9:01 AM
ไม่พบรายวิชาที่เปิดสอนในเทอม 2/2562 Picture of รุ่งทิพย์ รัตนพลรุ่งทิพย์ รัตนพล 1 Admin User
Wed, 4 Dec 2019, 8:56 AM
รายวิชาเทอม 2/62 ไม่ครบ Picture of สฤษดิ์ ปานจันทร์สฤษดิ์ ปานจันทร์ 1 Admin User
Tue, 3 Dec 2019, 9:00 AM
ไม่สามารถ upload ไฟล์ได้ค่ะ Picture of รุ่งลาวัลย์ ชูสวัสดิ์รุ่งลาวัลย์ ชูสวัสดิ์ 1 Admin User
Mon, 2 Dec 2019, 1:55 PM
รายวิชาสอน2/2562 Picture of ผกามาส ปุรินทราภิบาลผกามาส ปุรินทราภิบาล 1 Admin User
Mon, 2 Dec 2019, 1:50 PM
ไม่พบรายวิชาสอนในภาค 2/2562 Picture of กรกนก โภคสวัสดิ์กรกนก โภคสวัสดิ์ 3 Admin User
Thu, 28 Nov 2019, 11:19 AM
LMS ผู้เรียนไม่แสดงรายวิชาที่เรียน 2/2562 Picture of ปิยะนารถ อรรคไกรสีห์ปิยะนารถ อรรคไกรสีห์ 1 Admin User
Tue, 26 Nov 2019, 9:38 AM
ไม่มีรายวิชาเทอม 1/2562 ค่ะ Picture of อรอุมา สุพัฒนกุลอรอุมา สุพัฒนกุล 1 Admin User
Wed, 28 Aug 2019, 11:50 AM
ไม่มีข้อมูลรายวิชาในเทอม 1/2562 Picture of สราญพงศ์ หนูยิ้มซ้ายสราญพงศ์ หนูยิ้มซ้าย 1 Admin User
Wed, 21 Aug 2019, 12:02 PM
เข้าหน้าหลักไม่ได้ Picture of ณัชพล ลาภสินสิริณัชพล ลาภสินสิริ 3 Admin User
Mon, 19 Aug 2019, 9:25 AM
เข้าหน้าแรกไม่ได้ครับ Picture of ณัชพล ลาภสินสิริณัชพล ลาภสินสิริ 0 ณัชพล ลาภสินสิริ
Sun, 18 Aug 2019, 3:24 PM
ไม่สามารถเพิ่มรายวิชาเทอม 1/2562 ได้ Picture of ศินีนาฎ พูลเกื้อศินีนาฎ พูลเกื้อ 1 Admin User
Tue, 13 Aug 2019, 10:54 AM
ขนาดไฟล์อัปโหลด Picture of สฤษดิ์ ปานจันทร์สฤษดิ์ ปานจันทร์ 2 สฤษดิ์ ปานจันทร์
Fri, 2 Aug 2019, 9:12 AM
ไม่ปรากฎรายวิชาสอนเทอม 1/2562 Picture of เอกราช มะลิวรรณ์เอกราช มะลิวรรณ์ 2 เอกราช มะลิวรรณ์
Thu, 1 Aug 2019, 12:18 PM
เพิ่มรายชื่อนักศึกษา Picture of ไพลิน บุญลิปตานนท์ไพลิน บุญลิปตานนท์ 1 Admin User
Fri, 26 Jul 2019, 11:49 AM
ตรวจงานนักศึกษาไม่ได้ครับ Picture of สมชาย เรืองสว่างสมชาย เรืองสว่าง 0 สมชาย เรืองสว่าง
Thu, 25 Jul 2019, 1:55 PM
แก้ชื่อและย้ายวิชา Picture of ปรีชา มุณีศรีปรีชา มุณีศรี 1 Admin User
Thu, 25 Jul 2019, 1:44 PM
ลงทะเบียนแล้วแต่ในLMSไม่แสดงรายวิชาทุกรายวิชาครับ Picture of เจนณรงค์ อักษรทองเจนณรงค์ อักษรทอง 1 Admin User
Fri, 19 Jul 2019, 8:56 AM
อาจารย์ผู้สอนลืมรหัสผ่านเข้ารายวิชา Picture of สุไหลหมาน หมาดโหยดสุไหลหมาน หมาดโหยด 1 Admin User
Mon, 15 Jul 2019, 9:39 AM
รายวิชา ใน LMS ไม่ครบตามระบบสารสนเทศอาจารย์ Picture of อารีรัตน์ ชูพันธ์อารีรัตน์ ชูพันธ์ 4 Admin User
Thu, 11 Jul 2019, 9:00 AM
ไม่เห็นแถบให้เลือกแก้ไขรายวิชา Picture of พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์ 1 Admin User
Wed, 10 Jul 2019, 8:55 AM
นักศึกษาสมัครเข้าเรียนในวิชาสัมมนาทางพืชศาสตร์1ไม่ได้ Picture of สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะสุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ 1 Admin User
Wed, 3 Jul 2019, 1:41 PM
ขอถอนรายวิชาออก Picture of วชิรวิทย์ โปทองวชิรวิทย์ โปทอง 1 Admin User
Tue, 2 Jul 2019, 1:37 PM
ไม่มีรายวิชาพื้นที่ไสใหญ่ Picture of อรยา สุขนิตย์อรยา สุขนิตย์ 2 อรยา สุขนิตย์
Mon, 1 Jul 2019, 11:08 AM
ย้ายรายวิชาจาก LMS เก่ามา LMS ใหม่ Picture of ธยา ภิรมย์ธยา ภิรมย์ 1 Admin User
Mon, 1 Jul 2019, 10:05 AM
ขอสอบถามเรื่องการ export file Excel Picture of สฤษดิ์ ปานจันทร์สฤษดิ์ ปานจันทร์ 2 สฤษดิ์ ปานจันทร์
Tue, 14 May 2019, 10:43 AM
สิทธิใช้งาน Picture of กัณหา ไฝขาวกัณหา ไฝขาว 1 Admin User
Fri, 3 May 2019, 12:32 PM
ไม่มีรายวิชาที่สอน และไม่สามารถเพิ่มรายวิชาได้ Picture of นิจจารีย์ญา ศิริศรีโรนิจจารีย์ญา ศิริศรีโร 2 Admin User
Thu, 2 May 2019, 9:56 AM
ไม่มีรายวิชาที่สอนในระบบ Picture of ธิดาภัทร อนุชาญธิดาภัทร อนุชาญ 2 นิจจารีย์ญา ศิริศรีโร
Thu, 2 May 2019, 8:59 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ Picture of จริยา ทรงพระจริยา ทรงพระ 0 จริยา ทรงพระ
Mon, 29 Apr 2019, 10:20 AM
ไม่สามารถเพิ่มรายวิชาได้ Picture of วุฒิชัย สีเผือกวุฒิชัย สีเผือก 1 Admin User
Tue, 23 Apr 2019, 12:03 PM
สอบถามค่ะ Picture of วาสนา ณ สุโหลงวาสนา ณ สุโหลง 1 Admin User
Mon, 22 Apr 2019, 2:44 PM
สอบถามการใช้งานค่ะ Picture of วาสนา ณ สุโหลงวาสนา ณ สุโหลง 1 Admin User
Sat, 20 Apr 2019, 3:39 PM
ต้องการลบรหัสผ่านของรายวิชาที่ตั้งไว้แล้ว Picture of วาสนา ณ สุโหลงวาสนา ณ สุโหลง 1 Admin User
Mon, 14 Jan 2019, 9:34 AM
เพิ่มรายวิชาไม่ได้ Picture of สุวิสา ไชยสุวรรณสุวิสา ไชยสุวรรณ 1 Admin User
Wed, 21 Nov 2018, 10:37 AM
เพิ่มรายวิชาไม่ได้ Picture of ธเนศ สินธุ์ประจิมธเนศ สินธุ์ประจิม 1 Admin User
Fri, 16 Nov 2018, 9:49 AM
กดออกจากกลุ่มรายวิชา Picture of ชนิษฐา ใสชื่นชนิษฐา ใสชื่น 5 อานนท์ หลงหัน
Thu, 13 Sep 2018, 9:04 AM
ตรวจงาน นศ.ได้แล้วค่ะ Picture of รัตนา พัฒโนรัตนา พัฒโน 0 รัตนา พัฒโน
Fri, 7 Sep 2018, 10:09 AM
ตรวจงาน นศ.ในระบบ LMS ไม่ได้ค่ะ Picture of รัตนา พัฒโนรัตนา พัฒโน 0 รัตนา พัฒโน
Thu, 6 Sep 2018, 2:40 PM
กดออกจากกลุ่มรายวิชา Picture of ชนิษฐา ใสชื่นชนิษฐา ใสชื่น 0 ชนิษฐา ใสชื่น
Thu, 6 Sep 2018, 2:16 PM
การเปิดใช้งานระบบ Picture of ธิดาภัทร อนุชาญธิดาภัทร อนุชาญ 0 ธิดาภัทร อนุชาญ
Thu, 2 Aug 2018, 10:04 AM
ขอเพิ่มรายวิชา Picture of ธิดาภัทร อนุชาญธิดาภัทร อนุชาญ 0 ธิดาภัทร อนุชาญ
Thu, 19 Jul 2018, 3:26 PM
แก้ไขประวัติส่วนตัวไม่ได้ Picture of จตุพร อภิโชติภูดินันท์จตุพร อภิโชติภูดินันท์ 1 Admin User
Wed, 28 Feb 2018, 9:03 AM
ไม่สามารถเพิ่มแหล่งข้อมูลและกิจกรรมได้ Picture of รัตนา พัฒโนรัตนา พัฒโน 1 Admin User
Mon, 19 Feb 2018, 4:06 PM
ขอเข้าทดสอบสมรรถนะ ปี 60 Picture of ชุติมณฑน์ อึ้งวานิชกรชุติมณฑน์ อึ้งวานิชกร 1 Admin User
Thu, 8 Feb 2018, 9:20 AM
ขอเปิดใช้งานระบบ Picture of กัญฐณา สุขแก้วกัญฐณา สุขแก้ว 1 Admin User
Thu, 7 Dec 2017, 10:30 AM
ระบบบอกว่ายังไม่เปิดใช้งาน Picture of ชลัช สัตยารักษ์ชลัช สัตยารักษ์ 1 Admin User
Mon, 13 Nov 2017, 9:12 AM
ลบอาจารย์ประจำวิชาออกจากสมาชิกแก้ให้เหมือนเดิมอย่างไรค่ะ Picture of นศพร ธรรมโชตินศพร ธรรมโชติ 1 Admin User
Mon, 24 Jul 2017, 10:39 AM
ดูคู่มือการใช้งานไม่ได้ Picture of นศพร ธรรมโชตินศพร ธรรมโชติ 2 นศพร ธรรมโชติ
Sat, 22 Jul 2017, 9:54 AM
สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าใช้ได้หรือไม Picture of เพ็ญพโยม สงพะโยมเพ็ญพโยม สงพะโยม 1 Admin User
Thu, 6 Apr 2017, 5:38 PM
ลบวิชาที่ไม่ได้สอบ Picture of พิเชฐ สุวรรณโณพิเชฐ สุวรรณโณ 1 Admin User
Wed, 1 Feb 2017, 9:26 AM
วิธีเรียงลำดับจากรหัส น.ศ. ในหน้าส่งการบ้าน Picture of สฤษดิ์ ปานจันทร์สฤษดิ์ ปานจันทร์ 3 สฤษดิ์ ปานจันทร์
Wed, 28 Dec 2016, 1:10 PM
การกลับไปสู่โหมดการแก้ไขสำหรับอาจารย์ Picture of ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์ 1 Admin User
Tue, 11 Oct 2016, 8:53 AM