แจ้งปัญหาการใช้งานและข้อเสนอแนะ

อาจารย์และนักศึกษาสามารถตั้งกระทู้สอบถามปัญหาในการใช้งานระบบ และข้อเสนอแนะผ่านกระทู้นี้ได้เลยครับ โดยคลิกปุ่ม "ตั้งกระทู้"  หรือ "ADD A NEW DISCUSSION TOPIC"


กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
ไม่มีรายวิชาเปิดในภาคการศึกษา 1/65 ครับ รูปภาพของคณิศร บุญรัตน์คณิศร บุญรัตน์ 1 Admin User
อ., 19ก.ค. 2022, 4:31 PM
สอบถามครับ รูปภาพของชนายุทธ บิลละเต๊ะชนายุทธ บิลละเต๊ะ 0 ชนายุทธ บิลละเต๊ะ
ศ., 17ธ.ค. 2021, 9:17 AM
ใบลงทะเบียนเรียน รูปภาพของณัฐพล รองนวลณัฐพล รองนวล 0 ณัฐพล รองนวล
ส., 11ธ.ค. 2021, 12:20 AM
ไม่มีรายวิชาเปิดในเทอม 2 ค่ะ รูปภาพของพรรวจี จันทร์นิ่มพรรวจี จันทร์นิ่ม 0 พรรวจี จันทร์นิ่ม
พ., 8ธ.ค. 2021, 8:54 AM
นักศึกษาเข้าในระบบ LMS ไม่ได้คะ รูปภาพของมริสา ไกรนรามริสา ไกรนรา 1 Admin User
ศ., 19พ.ย. 2021, 11:51 AM
ส่งการสอบมีปัญหา รูปภาพของกิตติพงษ์ สนิทปู่กิตติพงษ์ สนิทปู่ 0 กิตติพงษ์ สนิทปู่
พฤ., 16ก.ย. 2021, 11:25 AM
ไม่สามารถเลือกคำตอบในระบบได้ รูปภาพของจตุพร อภิโชติภูดินันท์จตุพร อภิโชติภูดินันท์ 0 จตุพร อภิโชติภูดินันท์
พ., 8ก.ย. 2021, 2:56 PM
ระบบมีปัญหา รูปภาพของศิริขวัญ แสงแก้วศิริขวัญ แสงแก้ว 1 Admin User
พ., 1ก.ย. 2021, 10:08 AM
นศ.เข้าใช้งานไม่ได้ รูปภาพของวลัยรัชช์ นุ่นสงค์วลัยรัชช์ นุ่นสงค์ 0 วลัยรัชช์ นุ่นสงค์
พฤ., 19ส.ค. 2021, 10:57 AM
ไม่พบรายวิชาสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ค่ะ รูปภาพของวาทินี สาม่านวาทินี สาม่าน 0 วาทินี สาม่าน
ส., 7ส.ค. 2021, 6:15 PM
รบกวนเชคสถานะการเปิดรายวิชา 15214307 วิดีโอและออดิโอเพื่องานมัลติมีเดีย รูปภาพของพาสนา เอกอุดมพงษ์พาสนา เอกอุดมพงษ์ 0 พาสนา เอกอุดมพงษ์
พฤ., 22ก.ค. 2021, 8:16 AM
ปัญหาเรื่องการกรอกคะแนนครับ รูปภาพของสฤษดิ์ ปานจันทร์สฤษดิ์ ปานจันทร์ 0 สฤษดิ์ ปานจันทร์
ส., 26มิ.ย. 2021, 3:26 AM
แจ้งปัญหาหน้าจอส่งงาน/ตรวจงาน รูปภาพของสฤษดิ์ ปานจันทร์สฤษดิ์ ปานจันทร์ 0 สฤษดิ์ ปานจันทร์
อา., 20มิ.ย. 2021, 2:10 PM
เปิดรายวิชา 1/2564 ของสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ รูปภาพของจตุพร ฮกทาจตุพร ฮกทา 0 จตุพร ฮกทา
พ., 2มิ.ย. 2021, 10:38 AM
ขอ update ข้อมูลส่วนตัวค่ะ รูปภาพของวิสาลักข์ คุณธนรุ่งโรจน์วิสาลักข์ คุณธนรุ่งโรจน์ 0 วิสาลักข์ คุณธนรุ่งโรจน์
พฤ., 6พ.ค. 2021, 2:54 PM
ระบบ LMS ไม่เสถียร รูปภาพของธีรภัทร ฤทธิกุลธีรภัทร ฤทธิกุล 0 ธีรภัทร ฤทธิกุล
จ., 12เม.ย. 2021, 9:08 PM
แจ้งปัญหา รูปภาพของนภท์ชนก ขวัญสง่านภท์ชนก ขวัญสง่า 1 Admin User
จ., 8มี.ค. 2021, 1:52 PM
ไม่มีรายวิชา 03-111-308 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการผลิตพืช รูปภาพของทิพาวรรณ ทองเจือทิพาวรรณ ทองเจือ 1 Admin User
อ., 2มี.ค. 2021, 10:28 AM
แจ้งปัญหา สัตวบาลไสใหญ่ณปภัช ช่วยชูหนู 0 ณปภัช ช่วยชูหนู
ศ., 25ธ.ค. 2020, 11:43 AM
ขอเปิดรายวิชา อาหารเอเชีย รหัส 0111120660 ภาคเรียนที่ 1 /2563 รูปภาพของจิราภรณ์ ตันตพงศ์อาภาจิราภรณ์ ตันตพงศ์อาภา 1 Admin User
ศ., 13พ.ย. 2020, 9:02 AM
ไม่มีรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียน รูปภาพของจันทร์จิรา เจริญสุขจันทร์จิรา เจริญสุข 1 Admin User
พฤ., 5พ.ย. 2020, 3:00 PM
ไม่พบรายวิชา 1/2563 รูปภาพของรุ่งทิพย์ รัตนพลรุ่งทิพย์ รัตนพล 1 Admin User
พ., 2ก.ย. 2020, 1:48 PM
s163405820065 รูปภาพของกุลนิดา สุเณย์กุลนิดา สุเณย์ 0 กุลนิดา สุเณย์
อ., 25ส.ค. 2020, 7:31 PM
ไม่มีรายชื่อนักศึกษา รูปภาพของจรีพร เชื้อเจ็ดตนจรีพร เชื้อเจ็ดตน 0 จรีพร เชื้อเจ็ดตน
พฤ., 20ส.ค. 2020, 9:00 AM
ขอยกเลิกรายวิชา 1/63 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน รูปภาพของกรกนก โภคสวัสดิ์กรกนก โภคสวัสดิ์ 1 Admin User
อ., 4ส.ค. 2020, 7:53 AM
ไม่พบรายวิชานอกแผน เทอม 1/2563 รูปภาพของนิตยา ทัดเทียมนิตยา ทัดเทียม 1 Admin User
พฤ., 30ก.ค. 2020, 1:44 PM
ไม่พบรายวิชา 1/2563 นอกแผนการเรียน รูปภาพของอารีรัตน์ ชูพันธ์อารีรัตน์ ชูพันธ์ 1 Admin User
พฤ., 30ก.ค. 2020, 1:40 PM
nittaya.t รูปภาพของนิตยา ทัดเทียมนิตยา ทัดเทียม 0 นิตยา ทัดเทียม
พฤ., 30ก.ค. 2020, 11:02 AM
ไม่พบรายวิชาเรียนภาคเรียน1/2563ครับ 157404140034อำพล ทับทัด 1 Admin User
จ., 20ก.ค. 2020, 1:33 PM
S363202230037 รูปภาพของณัฐวุฒิ วิเชียรศรีณัฐวุฒิ วิเชียรศรี 1 Admin User
พ., 15ก.ค. 2020, 4:34 PM
ไม่พบรายวิชาสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 ค่ะ รูปภาพของอารีรัตน์ ชูพันธ์อารีรัตน์ ชูพันธ์ 1 Admin User
พ., 8ก.ค. 2020, 11:26 AM
ปัญหาเข้าใช้lms รูปภาพของเขมจิรา พราหมเอียดเขมจิรา พราหมเอียด 1 Admin User
พฤ., 30เม.ย. 2020, 4:04 PM
นักศึกษาลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าใช้ LMS ได้ รูปภาพของสมพร มณีโชติสมพร มณีโชติ 0 สมพร มณีโชติ
ส., 25เม.ย. 2020, 2:23 PM
ไม่พบรายวิชาสอน ภาคฤดูร้อน 2562 (3/2562) ค่ะ รูปภาพของอารีรัตน์ ชูพันธ์อารีรัตน์ ชูพันธ์ 0 อารีรัตน์ ชูพันธ์
จ., 20เม.ย. 2020, 10:24 AM
ไม่พบรายวิชา เทอม 3/2562 รูปภาพของปุณยทรรศน์ คงแก้วปุณยทรรศน์ คงแก้ว 0 ปุณยทรรศน์ คงแก้ว
ศ., 17เม.ย. 2020, 7:42 PM
เข้าตรวจให้คะแนนงานนักศึกษาไม่ได้ รูปภาพของพัลลภา คทายุทธพัลลภา คทายุทธ 1 อานนท์ หลงหัน
ส., 28มี.ค. 2020, 11:25 AM
รหัส enrolment key รูปภาพของอรวรา เดชะอรวรา เดชะ 1 Admin User
พ., 25มี.ค. 2020, 5:01 PM
เข้าทำแบบฝึกหัดเก็บคะแนนไม่ได้ค่ะ รูปภาพของอันนิสาอ์ ทวนทองอันนิสาอ์ ทวนทอง 1 Admin User
จ., 23มี.ค. 2020, 1:54 PM
ขอให้ลบรายวิชาที่ไม่ได้รับผิดชอบออก รูปภาพของกรกนก โภคสวัสดิ์กรกนก โภคสวัสดิ์ 1 Admin User
พ., 4มี.ค. 2020, 1:39 PM
ไม่สามารถทำใบงานได้ค่ะ รูปภาพของชวิสา บุญราษฎร์ชวิสา บุญราษฎร์ 1 Admin User
พฤ., 23ม.ค. 2020, 10:00 AM
ขอ reset รายวิชาใหม่ รูปภาพของมนต์ทนา คงแก้วมนต์ทนา คงแก้ว 1 Admin User
ศ., 20ธ.ค. 2019, 9:01 AM
ไม่พบรายวิชาที่เปิดสอนในเทอม 2/2562 รูปภาพของรุ่งทิพย์ รัตนพลรุ่งทิพย์ รัตนพล 1 Admin User
พ., 4ธ.ค. 2019, 8:56 AM
รายวิชาเทอม 2/62 ไม่ครบ รูปภาพของสฤษดิ์ ปานจันทร์สฤษดิ์ ปานจันทร์ 1 Admin User
อ., 3ธ.ค. 2019, 9:00 AM
ไม่สามารถ upload ไฟล์ได้ค่ะ รูปภาพของรุ่งลาวัลย์ ชูสวัสดิ์รุ่งลาวัลย์ ชูสวัสดิ์ 1 Admin User
จ., 2ธ.ค. 2019, 1:55 PM
รายวิชาสอน2/2562 รูปภาพของผกามาส ปุรินทราภิบาลผกามาส ปุรินทราภิบาล 1 Admin User
จ., 2ธ.ค. 2019, 1:50 PM
ไม่พบรายวิชาสอนในภาค 2/2562 รูปภาพของกรกนก โภคสวัสดิ์กรกนก โภคสวัสดิ์ 3 Admin User
พฤ., 28พ.ย. 2019, 11:19 AM
LMS ผู้เรียนไม่แสดงรายวิชาที่เรียน 2/2562 รูปภาพของปิยะนารถ อรรคไกรสีห์ปิยะนารถ อรรคไกรสีห์ 1 Admin User
อ., 26พ.ย. 2019, 9:38 AM
ไม่มีรายวิชาเทอม 1/2562 ค่ะ รูปภาพของอรอุมา สุพัฒนกุลอรอุมา สุพัฒนกุล 1 Admin User
พ., 28ส.ค. 2019, 11:50 AM
ไม่มีข้อมูลรายวิชาในเทอม 1/2562 รูปภาพของสราญพงศ์ หนูยิ้มซ้ายสราญพงศ์ หนูยิ้มซ้าย 1 Admin User
พ., 21ส.ค. 2019, 12:02 PM
เข้าหน้าหลักไม่ได้ รูปภาพของณัชพล ลาภสินสิริณัชพล ลาภสินสิริ 3 Admin User
จ., 19ส.ค. 2019, 9:25 AM
เข้าหน้าแรกไม่ได้ครับ รูปภาพของณัชพล ลาภสินสิริณัชพล ลาภสินสิริ 0 ณัชพล ลาภสินสิริ
อา., 18ส.ค. 2019, 3:24 PM
ไม่สามารถเพิ่มรายวิชาเทอม 1/2562 ได้ รูปภาพของศินีนาฎ พูลเกื้อศินีนาฎ พูลเกื้อ 1 Admin User
อ., 13ส.ค. 2019, 10:54 AM
ขนาดไฟล์อัปโหลด รูปภาพของสฤษดิ์ ปานจันทร์สฤษดิ์ ปานจันทร์ 2 สฤษดิ์ ปานจันทร์
ศ., 2ส.ค. 2019, 9:12 AM
ไม่ปรากฎรายวิชาสอนเทอม 1/2562 รูปภาพของเอกราช มะลิวรรณ์เอกราช มะลิวรรณ์ 2 เอกราช มะลิวรรณ์
พฤ., 1ส.ค. 2019, 12:18 PM
เพิ่มรายชื่อนักศึกษา รูปภาพของไพลิน บุญลิปตานนท์ไพลิน บุญลิปตานนท์ 1 Admin User
ศ., 26ก.ค. 2019, 11:49 AM
ตรวจงานนักศึกษาไม่ได้ครับ รูปภาพของสมชาย เรืองสว่างสมชาย เรืองสว่าง 0 สมชาย เรืองสว่าง
พฤ., 25ก.ค. 2019, 1:55 PM
แก้ชื่อและย้ายวิชา รูปภาพของปรีชา มุณีศรีปรีชา มุณีศรี 1 Admin User
พฤ., 25ก.ค. 2019, 1:44 PM
ลงทะเบียนแล้วแต่ในLMSไม่แสดงรายวิชาทุกรายวิชาครับ รูปภาพของเจนณรงค์ อักษรทองเจนณรงค์ อักษรทอง 1 Admin User
ศ., 19ก.ค. 2019, 8:56 AM
อาจารย์ผู้สอนลืมรหัสผ่านเข้ารายวิชา รูปภาพของสุไหลหมาน หมาดโหยดสุไหลหมาน หมาดโหยด 1 Admin User
จ., 15ก.ค. 2019, 9:39 AM
รายวิชา ใน LMS ไม่ครบตามระบบสารสนเทศอาจารย์ รูปภาพของอารีรัตน์ ชูพันธ์อารีรัตน์ ชูพันธ์ 4 Admin User
พฤ., 11ก.ค. 2019, 9:00 AM
ไม่เห็นแถบให้เลือกแก้ไขรายวิชา รูปภาพของพันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์ 1 Admin User
พ., 10ก.ค. 2019, 8:55 AM
นักศึกษาสมัครเข้าเรียนในวิชาสัมมนาทางพืชศาสตร์1ไม่ได้ รูปภาพของสุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะสุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ 1 Admin User
พ., 3ก.ค. 2019, 1:41 PM
ขอถอนรายวิชาออก รูปภาพของวชิรวิทย์ โปทองวชิรวิทย์ โปทอง 1 Admin User
อ., 2ก.ค. 2019, 1:37 PM
ไม่มีรายวิชาพื้นที่ไสใหญ่ รูปภาพของอรยา สุขนิตย์อรยา สุขนิตย์ 2 อรยา สุขนิตย์
จ., 1ก.ค. 2019, 11:08 AM
ย้ายรายวิชาจาก LMS เก่ามา LMS ใหม่ รูปภาพของธยา ภิรมย์ธยา ภิรมย์ 1 Admin User
จ., 1ก.ค. 2019, 10:05 AM
ขอสอบถามเรื่องการ export file Excel รูปภาพของสฤษดิ์ ปานจันทร์สฤษดิ์ ปานจันทร์ 2 สฤษดิ์ ปานจันทร์
อ., 14พ.ค. 2019, 10:43 AM
สิทธิใช้งาน รูปภาพของกัณหา ไฝขาวกัณหา ไฝขาว 1 Admin User
ศ., 3พ.ค. 2019, 12:32 PM
ไม่มีรายวิชาที่สอน และไม่สามารถเพิ่มรายวิชาได้ รูปภาพของนิจจารีย์ญา ศิริศรีโรนิจจารีย์ญา ศิริศรีโร 2 Admin User
พฤ., 2พ.ค. 2019, 9:56 AM
ไม่มีรายวิชาที่สอนในระบบ รูปภาพของธิดาภัทร อนุชาญธิดาภัทร อนุชาญ 2 นิจจารีย์ญา ศิริศรีโร
พฤ., 2พ.ค. 2019, 8:59 AM
ขอเพิ่มสิทธิ์ รูปภาพของจริยา ทรงพระจริยา ทรงพระ 0 จริยา ทรงพระ
จ., 29เม.ย. 2019, 10:20 AM
ไม่สามารถเพิ่มรายวิชาได้ รูปภาพของวุฒิชัย สีเผือกวุฒิชัย สีเผือก 1 Admin User
อ., 23เม.ย. 2019, 12:03 PM
สอบถามค่ะ รูปภาพของวาสนา ณ สุโหลงวาสนา ณ สุโหลง 1 Admin User
จ., 22เม.ย. 2019, 2:44 PM
สอบถามการใช้งานค่ะ รูปภาพของวาสนา ณ สุโหลงวาสนา ณ สุโหลง 1 Admin User
ส., 20เม.ย. 2019, 3:39 PM
ต้องการลบรหัสผ่านของรายวิชาที่ตั้งไว้แล้ว รูปภาพของวาสนา ณ สุโหลงวาสนา ณ สุโหลง 1 Admin User
จ., 14ม.ค. 2019, 9:34 AM
เพิ่มรายวิชาไม่ได้ รูปภาพของสุวิสา ไชยสุวรรณสุวิสา ไชยสุวรรณ 1 Admin User
พ., 21พ.ย. 2018, 10:37 AM
เพิ่มรายวิชาไม่ได้ รูปภาพของธเนศ สินธุ์ประจิมธเนศ สินธุ์ประจิม 1 Admin User
ศ., 16พ.ย. 2018, 9:49 AM
กดออกจากกลุ่มรายวิชา รูปภาพของชนิษฐา ใสชื่นชนิษฐา ใสชื่น 5 อานนท์ หลงหัน
พฤ., 13ก.ย. 2018, 9:04 AM
ตรวจงาน นศ.ได้แล้วค่ะ รูปภาพของรัตนา พัฒโนรัตนา พัฒโน 0 รัตนา พัฒโน
ศ., 7ก.ย. 2018, 10:09 AM
ตรวจงาน นศ.ในระบบ LMS ไม่ได้ค่ะ รูปภาพของรัตนา พัฒโนรัตนา พัฒโน 0 รัตนา พัฒโน
พฤ., 6ก.ย. 2018, 2:40 PM
กดออกจากกลุ่มรายวิชา รูปภาพของชนิษฐา ใสชื่นชนิษฐา ใสชื่น 0 ชนิษฐา ใสชื่น
พฤ., 6ก.ย. 2018, 2:16 PM
การเปิดใช้งานระบบ รูปภาพของธิดาภัทร อนุชาญธิดาภัทร อนุชาญ 0 ธิดาภัทร อนุชาญ
พฤ., 2ส.ค. 2018, 10:04 AM
ขอเพิ่มรายวิชา รูปภาพของธิดาภัทร อนุชาญธิดาภัทร อนุชาญ 0 ธิดาภัทร อนุชาญ
พฤ., 19ก.ค. 2018, 3:26 PM
แก้ไขประวัติส่วนตัวไม่ได้ รูปภาพของจตุพร อภิโชติภูดินันท์จตุพร อภิโชติภูดินันท์ 1 Admin User
พ., 28ก.พ. 2018, 9:03 AM
ไม่สามารถเพิ่มแหล่งข้อมูลและกิจกรรมได้ รูปภาพของรัตนา พัฒโนรัตนา พัฒโน 1 Admin User
จ., 19ก.พ. 2018, 4:06 PM
ขอเข้าทดสอบสมรรถนะ ปี 60 รูปภาพของชุติมณฑน์ อึ้งวานิชกรชุติมณฑน์ อึ้งวานิชกร 1 Admin User
พฤ., 8ก.พ. 2018, 9:20 AM
ขอเปิดใช้งานระบบ รูปภาพของกัญฐณา สุขแก้วกัญฐณา สุขแก้ว 1 Admin User
พฤ., 7ธ.ค. 2017, 10:30 AM
ระบบบอกว่ายังไม่เปิดใช้งาน รูปภาพของชลัช สัตยารักษ์ชลัช สัตยารักษ์ 1 Admin User
จ., 13พ.ย. 2017, 9:12 AM
ลบอาจารย์ประจำวิชาออกจากสมาชิกแก้ให้เหมือนเดิมอย่างไรค่ะ รูปภาพของนศพร ธรรมโชตินศพร ธรรมโชติ 1 Admin User
จ., 24ก.ค. 2017, 10:39 AM
ดูคู่มือการใช้งานไม่ได้ รูปภาพของนศพร ธรรมโชตินศพร ธรรมโชติ 2 นศพร ธรรมโชติ
ส., 22ก.ค. 2017, 9:54 AM
สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าใช้ได้หรือไม รูปภาพของเพ็ญพโยม สงพะโยมเพ็ญพโยม สงพะโยม 1 Admin User
พฤ., 6เม.ย. 2017, 5:38 PM
ลบวิชาที่ไม่ได้สอบ รูปภาพของพิเชฐ สุวรรณโณพิเชฐ สุวรรณโณ 1 Admin User
พ., 1ก.พ. 2017, 9:26 AM
วิธีเรียงลำดับจากรหัส น.ศ. ในหน้าส่งการบ้าน รูปภาพของสฤษดิ์ ปานจันทร์สฤษดิ์ ปานจันทร์ 3 สฤษดิ์ ปานจันทร์
พ., 28ธ.ค. 2016, 1:10 PM
การกลับไปสู่โหมดการแก้ไขสำหรับอาจารย์ รูปภาพของธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพันธ์ 1 Admin User
อ., 11ต.ค. 2016, 8:53 AM