การตั้งค่ารหัสลงทะเบียนเข้าเรียน Set Enrolment key สำหรับอาจารย์

Click Enrolment key.pdf link to view the file.